Home » Thủ Thuật Wordpress » Thay đổi số sản phẩm liên quan hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm

Thay đổi số sản phẩm liên quan hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm

Nếu bạn muốn thay đổi số sản phẩm liên quan hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm của Woocommerce plugin thì bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào cuối file functions.php của theme

Thay đổi số sản phẩm liên quan hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm

Code: 

 


One Response so far.

  1. […] 3. Hướng dẫn thêm tên miền tùy chỉnh cho web trên Openshift v3 […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *