Home » Thủ Thuật Blogspot » Hưỡng dẫn tùy chỉnh Robots.txt cho Blogspot

Hưỡng dẫn tùy chỉnh Robots.txt cho Blogspot

Đầu tiên các bạn vào Hưỡng dẫn tùy chỉnh Robots.txt cho Blogspot

Code

và cuối cùng là chỉnh sủa Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh – Bật thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh


Bình luận

Notify of
avatar
wpDiscuz