672 lượt xem

Kích thước giấy a3 bằng bao nhiêu lần giấy a4 vậy ?

Thông thường để in một file tài liệu thì viêc sử dụng khổ giấy a4 là mậc định. Nhưng trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật hay kiến trúc thì khổ giấy a3 vẫn được sử dụng.

Kích thước giấy A3

Kích thước giấy a3 chuẩn tính theo mm: A3 = 297 × 420 mm

Khổ giấy a3 chuẩn tính theo inches: 11,69 × 16,54.

Khổ giấy a3 tính theo cm: A3 = 29,7×42 cm.

Cách tính khoảng cách giấy a3

Khổ giấy gồm 3 khổ: A, B và C. Đơn vị tính chuẩn là mm

Kích thước khổ giấy tiêu chuẩn luôn phải viết theo chuẩn: Ngắn x dài. Khổ giấy A0 được xem là khổ giấy có kích thước chuẩn và để phân chia các khổ giấy khác.

VD: Khổ giấy a0 = 841 x1189 thì khổ giấy a1 được tính như sau Cạnh ngắn của khổ trước sẽ trở thành cạnh dài của khổ sau, Còn cạnh dài khổ trước chia 2 bằng cạnh ngắn khổ sau. Theo quy luật sau thì khổ giấy a1 có kích thước là : 841 x ( 1189/2) = 841 x 594

A2 = 594 x (841/2) = 594 x 420

A3 = 420 X (594/2) = 420 X 297

Tương tự như vậy việc tính kích thước giấy a4, giấy a5 cũng tương tự như vậy nha.

Cách quy đổi khổ giấy A3

Bạn có thể tham khảo bản quy đổi dưới đây để dễ dàng chuyển đổi kích thước giữa các khổ giấy nha.

RE: Kích thước giấy a3 bằng bao nhiêu lần giấy a4 vậy ?

Nguồn:https://hoidaptructuyen.vn/cau-hoi/kich-thuoc-giay-a3-bang-bao-nhieu-lan-giay-a4-vay/

Xem thêm