656 lượt xem

Cái đẹp trong văn học biểu hiện như thế nào?

Tác phẩm văn học khi phản ánh hiện thực kháo quát, đánh giá về mặt tư tưởng, cảm xúc đều tái hiện những lớp hiện thực có giá trị thẩm mỹ nhất định, độc đáo, không lặp lại mang đến những tình điệu thẩm mỹ. Cái đẹp trong tác phẩm văn học rất đa dạng: – Cái đẹp của thiên nhiên, đất nước – Cái đẹp của con người: ngoại hình, tài năng, nhân cách – Vẻ đẹp của văn hóa, phong tục – Vẻ đẹp của ngôn ngữ, nghệ thuật

Xem thêm