Home » Top Cảm Âm » Cảm Âm Dễ Học » Cảm âm beat Cháu lên ba

Cảm âm beat Cháu lên ba

CHÁU LÊN BA 
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
La son pha son pha son la
Cô thương cháu thì cháu không khóc nhè
Son son la pha la son la pha
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
Son la pha đô đô pha son la
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày
Son pha pha la son pha son la pha
Là lá la la là là lá la la
Đô la son pha đô đô la son pha


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *