Home » Thủ Thuật Wordpress » Hướng dẫn thay tên mặc định khi không đề giá trong woocommerce

Hướng dẫn thay tên mặc định khi không đề giá trong woocommerce

lien-he

Hưỡng dẫn thay tên mặc định khi không viết giá trong woocommerce. Hưỡng dẫn chỉnh giá liên hệ khi không đề giá trong woocommerce.

Bạn hãy chèn code bên dưới vào thư mục functions.php

Dưới đây là code:

hoặc code khác:

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *